Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 1:00πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος Νάξος 25/07/2017

Τηλ. 22850-29050 α.π. 1812

Fax 22850-29051

Πληρ.: Βενιέρης Α. Προς : Τακτικά μέλη

του Δ.Σ. του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Ως πίναξ αποδεκτών

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 πμ σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

1) Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για παραχώρηση κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου χζλιμένα στη θέση Παλάτια.

2) Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

3) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

4) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου΄΄ Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄ .

5) Oρισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Δονούσας΄΄.

6) Έγκριση οριστικής μελέτης λιμενικών έργων έργου΄΄Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στα Κατάπολα΄΄

7) Ορισμός αποφαινομένων οργάνων υλοποίησης του έργου΄΄ Κατασκευή Αλιευτικού καταφυγίου στα Κατάπολα΄΄.

8) Ορισμός εκπροσώπου ΔΛΤΝάξου για διοικητική παραλαβή χρήσης κτιρίου αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου .

9) Διάθεση πίστωσης ποσού για ΄΄ Τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λιμένα Νάξου ΄΄.

10) Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου ΔΛΤΝάξου στα Κουφονησια.

11) Έγκριση μελέτης ΄΄Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ενημέρωσης λιμένα Νάξου΄΄.

12) Επιβολή προστίμων επιβληθέντων από Λιμενική Αρχή Νάξου .

13) Έγκριση οικονομικών στοιχείων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2017.

14) Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για είσπραξη τελών λιμένα Κουφονησίων .

15) Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας είσπραξης τελών λιμένα Κουφονησίων.

16) Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή EUROPORT SA .

17) Διάθεση πίστωσης ποσού για υποχρεωτικές εισφορές ΠΟΕ .

18) Αιτήσεις

Λοιπά τρέχοντα

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Νικόλαος Σέργης