Πρόσκληση σε τακτικη συνεδρίαση την Τρίτη 12/9/2017 και ωρα 11¨00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος Νάξος 7/09/2017

Τηλ. 22850-29050 α.π. 2180

Fax 22850-29051

Πληρ.: Βενιέρης Α. Προς : Τακτικά μέλη

του Δ.Σ. του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Ως πίναξ αποδεκτών

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Tρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

1) Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων έτους 2018 .

2) Έγκριση μελέτης προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου έτους 2018

3) Έγκριση μελέτης ΄΄Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίων ζωνών λιμένων.΄΄ Ψήφιση πίστωσης.

4) Έγκριση μελέτης ΄΄ Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ ,λογισμικών και υλικών μηχανογράφησης για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου ΄΄ . Ψήφιση πίστωσης.

5) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού για τις εκτυπωτικές ανάγκες του Φορέα .

6) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια εξόδων δημοσίευσης στην εφημερίδα Κυκλαδική.

7) Απευθείας ανάθεση γνωμοδοτικών υπηρεσιών σε δικηγόρο .

8) Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.

9) Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή δικηγόρου για γνωμοδoτικές υπηρεσίες.

10) Έγκριση απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού β΄δόσης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αμοργού.

11) Παράσταση δικηγόρου στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.

12) Έγκριση 3ου λογαριασμού έργου ΄΄Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄

13) Αιτήσεις –Λοιπά τρέχοντα.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Νικόλαος Σέργης