Πρόσκληση σε Συνεδρίαση την Τετάρτη 18/10/2017 και ώρα 11¨30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος Νάξος 12/10/2017

Τηλ. 22850-29050 α.π. 2454

Fax 22850-29051

Πληρ.: Βενιέρης Α. Προς : Τακτικά μέλη

του Δ.Σ. του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Ως πίναξ αποδεκτών

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Tετάρτη 18 Οκτωβριου 2017 και ώρα 11:30 πμ σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

1) Αντιλογισμός δαπάνης για εκπόνηση μελέτης ΄΄ Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου master

plan΄΄.

2) Έγκριση μελέτης ΄΄ προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού-ρευματος΄΄ .

3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017

4) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Κων/νου Κατσούρη κατά του ΔΛΤΝάξου.

5) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Κατσούρης ΟΕ κατά του ΔΛΤΝάξου.

6) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Πέτρου Κιουλτζου κατά του ΔΛΤΝάξου.

7) Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης ‘’Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄ .

8) Έγκριση οικονομικών στοιχείων Γ΄τριμήνου 2017 .

9) Ανάκληση απόφασης αρ. 55/2017 ΔΣ ΔΛΤΝάξου . Αντιλογισμός δαπάνης.

10) Kαταβολή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου ΔΛΤΝάξου εκτός έδρας .

Αιτήσεις –Λοιπά τρέχοντα.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Νικόλαος Σέργης