Πίνακας Αποφάσεων συνεδρίασης στις 18/10/2017 και ώρα 11:00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Tετάρτη 18-10-2017 ώρα 11:00 πμ αρ. Πρωτ 2503/19-10-2017
Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 11:00 πμ εως 11:30 πμ
Παρόντα μέλη : 1) Νικόλαος Σέργης 2) Bαθρακοκοίλης Νικόλαος 3) Έλλη Ωνάσογλου 4) Βιτζηλαίου Καλλιόπη
5) Αποστολόπουλος Αλέξιος Λιμενάρχης Νάξου 6) Φραγκίσκος Νικόλαος 7) Καραισκος Ελευθέριος 8) Γρίσπος Κωνσταντίνος
Απόντα μέλη : 1) Σιμος Σταμάτιος & το αναπληρωματικό του μέλος
2) Φωστιέρης Νικόλαος,Δήμαρχος Αμοργου(προσήλθε το αναπληρωματικό του μέλος Καραισκος Ελευθέριος)
3) Γαβαλά Αννα (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Γρίσπος Κωνσταντίνος)
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
224 Έγκριση σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-δαπανών 2018 Εγκρίνεται ομόφωνα το σχεδιο του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Το σύνολο εσόδων-δαπανων ανέρχεται σε 6.178.000€
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης