Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης στις 18/10/17 και ώρα 11:30

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Τετάρτη 18-10-2017 ώρα 11:30 πμ απ 2513/20-10-2017

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 11:30 πμ εως 13:00 μμ
Παρόντα μέλη : 1) Νικόλαος Σέργης 2) Bαθρακοκοίλης Νικόλαος 3) Έλλη Ωνάσογλου 4) Βιτζηλαίου Καλλιόπη
5) Αποστολόπουλος Αλέξιος Λιμενάρχης Νάξου 6) Φραγκίσκος Νικόλαος 7) Καραισκος Ελευθέριος 8) Γρίσπος ΚωνσταντίνοςΑπόντα μέλη : 1) Σιμος Σταμάτιος & το αναπληρωματικό του μέλος
2) Φωστιέρης Νικόλαος,Δήμαρχος Αμοργου(προσήλθε το αναπληρωματικό του μέλος Καραισκος Ελευθέριος)
3) Γαβαλά Αννα (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Γρίσπος Κωνσταντίνος)


ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
225 Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή μισθωματος αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφων λιμένα Νάξου Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 3275,46€
226 Εγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης Εγκρίνονται ομόφωνα οι δαπάνες πολυετούς υποχρέωσης για α) προμήθεια μηχανισμών νερού-ρεύματος που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού 2018 με ποσό 44.516€ καθώς και β) για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού 2018 με ποσό 27.565,20€ και έτους 2019 με ποσό 9.188,40€
227 Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής ΗΜ εγκαταστάσεις χζ λιμένα Κουφονησίων Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή πληρωμής της ως έναντι μελέτης ποσού 4.798,80€ .ψηφίζεται σχετική πίστωση.
228 Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής ΗΜ εγκαταστάσεις χζ λιμένα Δονούσας Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή πληρωμής της ως έναντι μελέτης ποσού 4.525,70€ .ψηφίζεται σχετική πίστωση.
229 Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου΄΄ Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειας ΄΄ Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή του ως εναντι έργου συνολικού ποσού 3.420,69€
230 Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου΄΄ Κατασκευή λιθοκτιστου τοιχίου λιμενα Κουφονησίου΄΄ Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή του ως εναντι έργου συνολικού ποσού 8.134,15€
231 Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Εγκρίνεται ομόφωνα η παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου που διεξάγεται στην Αθήνα 23και 24 Νομενβρίου 2017 από την υπάλληλο Τασούλη Δημητρα . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 290€ και στη μετακινούμενη να καταβληθούν εξοδα μετακίνησης -ημερήσιας αποζημίωσης 200€
232 Καταβολή εξόδων μετακίνησης Ναυπλίωτη Ευαγγέλου Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 54,80€ για την καταβολή εξόδων μετακίνησης του υπαλλήλου Ναυπλιώτη Ευαγγέλου στην Ηρακλειά.
233 Εγκρίνση μελέτης ΄΄ παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ.ΑΥΑΛΕ&υποστηρικτικές εργασίες λιμενικής εγκατάστασης Λ Καταπόλων Αμοργού και λιμένα Νάξου Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη συνολικού ποσού 36.753,60€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.Η υπηρεσία να γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό . Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού 2018-2019.Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού
234 Αίτηση Σουσούνη Ιωάννη για συμπληρωση -τοποθέτηση υποστηλωμάτων και περιστασιακή χρήση διαχωριστικών στον παραχωρούμενο χώρο περιξ του κτισματος προβλήτα λιμένα Νάξου Εγκρίνεται ομόφωνα η Τεχνική εκθεση καθώς και το αίτημα του κου Σουσούνη με την προυποθεση ότι θα είναι άμεσα απομακρυνόμενα λόγω του ότι ο χώρος χρησιμοποιείται ως χώρος αναμονής επιβατών .
235 Παράταση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα και λοιπών υλικών Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της προμήθειας -εγκατάστασης των σχετικών ειδών από την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ έως 07/11/2017.
236 Διάθεση πίστωσης ποσού 36,20€ για καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου Αμοργού Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης ποσού 36,20€
237 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των γραφείων του Φορέα Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη συνολικού ποσού 2.294€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η υλοποίηση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση
238 Παραταση μίσθωσης ακινήτου κας Σέργη Μαρίας Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της μίσθωσης του ακινήτου της κας Σέργη έως του γίνει η μετακόμιση στα νέα γραφεία του ΔΛΤΝάξου.
239 Αντιλογισμός δαπάνης για εκπόνηση μελέτης ΄΄ Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου master plan Εγκρίνεται ομόφωνα ο αντιλογισμός ποσού 149.136,71€ από την ΑΑΥ Α33/2017 μετα τη συναψη συμβασης για την εκπονηση της σχετικής μελέτης συνολικού ποσού 100.606,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
240 Έγκριση μελέτης ΄΄ Προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού-ρευματος΄΄ . Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη ενδεικτικού προυπολογισμού 44.516,00€ Η προμήθεια να γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και οι δαπάνες υλοποιησης της βαρύνουν τις πιστώσεις 2018 . Εγρίνονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού.
241 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 Εγκρίνεται ομόφωνα η αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους2017 με μεταφορά ποσού 40.500 € από ΚΑΕ 307412.016 μέσω του αποθεματικού α) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ 35-6117.001 και την πίστωση του με ποσό 14.000€ β) τη δημιουργία νέου ΚΑΕ 30-7412.024 και την ενίσχυση του με ποσό 10.000€ γ) τη δημιουργία νέου ΚΑΕ 307412.025 και την ενισχυσή του με ποσό 14.000€ δ)την ενίσχυση του ΚΑΕ 30-7412.019 με ποσό 2500€ . Ο ΚΑΕ 30-7412.004 μετονομάζεται σε νομιμοποίηση και βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Κουφονησίων
242 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Κων/νου Κατσούρη κατά του ΔΛΤΝάξου. Ορίζεται ομόφωνα πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Μαυρογιανόπουλος Στυλιανός . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 466,66€
243 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Κατσούρης ΟΕ κατά του ΔΛΤΝάξου. Ορίζεται ομόφωνα πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Μαυρογιανόπουλος Στυλιανός . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 466,66€
244 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Πέτρου Κιουλτζου κατά του ΔΛΤΝάξου. Ορίζεται ομόφωνα πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Μαυρογιανόπουλος Στυλιανός . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 466,66€
245 Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης ‘’Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄ . Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της ως έναντι προγραμματικής σύμβασης έως 19/11/2018 με το ιδιο περιεχόμενο
246 Έγκριση οικονομικών στοιχείων Γ΄τριμήνου 2017 . Εγκρίνονται ομόφωνα τα οικονομικά στοιχεία Γ τριμήνου 2017
247 Ανάκληση απόφασης αρ. 55/2017 ΔΣ ΔΛΤΝάξου . Αντιλογισμός δαπάνης. Εγκρίνεται ομόφωνα η ανακληση της ως έναντι απόφασης και ο αντιλογισμός ποσού 6.696€
248 Kαταβολή εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου ΔΛΤΝάξου εκτός έδρας . Εγκρίνεται ομόφωνα η μετακινηση της υπαλλήλου Ιωαννίδου Κωνσταντίνας στο ΙΝΕΠ για παρακολουθηση επιμορφωτικου σεμιναρίου . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 300€

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


Νικόλαος Σέργης