Προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού ρεύματος την Τρίτη 12-12-2017 και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας εδώ