Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου

Σας καλοσωρίζουμε στην ανανεωμένη ηλεκτρονική σελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου που αποσκοπεί στην προβολή του έργου του , στην ανάδειξη των σκοπών του καθώς και στην δημοσίευση όλων των νέων που αφορούν αποφάσεις ή ανακοινώσεις , προκηρυξεις κλπ έτσι ώστε να είναι όλα προσιτά στον κάθε πολίτη.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ Α 113 και οι χώροι ευθύνης του είναι :
Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα Νάξου
και οι εξομειούμενες με ζώνη λιμένα(χερσαία και θαλάσσια):
Δονούσας
Ηρακλείας
Σχοινούσας-Λιβάδι Σχοινούσας
Κουφονησίου και Παριανός Κουφονησίου
Μουτσούνας και Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας Νάξου.

Χάρτης Τοποθεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου