Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πίνακας αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ του ΔΛΤΝάξου Έτους 2018

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΤΑΚΤΙΚΗ     
  Πέμπτη   22/02/2018      ώρα 12:00 μμ απ 393/23-02-2018
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:00 μμ εως  14:30 μμ 
Παρόντα μέλη : 1) Νικόλαος Σέργης  2) Ειρήνη Γιακουμή   3)Βιτζηλαίου Καλλιόπη   
                         4)  Αποστολόπουλος Αλέξιος   Λιμενάρχης Νάξου  5) Φραγκίσκος  Νικόλαος        
     
Απόντα μέλη :     1) Τσολάκης Ιωάννης και το αναπληρωματικό του μέλος 
  2) Καπίρης Σταμάτιος και το αναπληρωματικό του μέλος 
     
                          
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Συγκρότηση ΔΣ ΔΛΤΝάξου  Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου
ΕΗΔ 1,2 Διαθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ-νερου κλπ  Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση των σχετικών πιστώσεων όπως αναγράφονται στον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για πληρωμή δαπανών ΔΕΗ-Υδρευσης κλπ κατά το έτος 2018
ΕΗΔ2,3 Eγκρίσεις πληρωμών.    Εγκρίνονται ομόφωνα οι σχετικές δαπάνες. 
ΕΗΔ 3,4 Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής  έργου"Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κτιριου προβλήτα λιμένα Νάξου΄΄   Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή πληρωμής του ως έναντι έργου .Ψηφίζεται πίστωση ποσού 18.254,44€ 
ΕΗΔ 4,5 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου  Ορίζεται πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αικατερινη Λιάτσα προκειμένου να παραστεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου για εκδίκαση προσφυγής ΔΛΤΝάξου κατά απόφασης αρ. 03/2009 Λιμενάρχη Νάξου. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 400€ για την πληρωμή της πληρεξούσιας  δικηγόρου 
ΕΗΔ 5,6 Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια μηχανισμών νερού-ρεύματος Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και κατακυρώνεται το αποτελεσμα του διαγωνισμού για προμήθεια μηχανισμών νερού-ρεύματος στην ΙΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒιοΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ αντί συνολικού ποσού 37.423,20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΕΗΔ 6,7 Υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Νάξου για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.)  Εγκρίνεται ομόφωνα η σύμβαση με την τράπεζα Πειραιώς Nάξου για τη χρήση 7 τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) .Eγκρίνεται επίσης το ανοιγμα 07 λογαριασμών όψεως οι οποιοι θα συνδεθούν με τα τερματικά αυτά για την  απόδοση των λιμενικών τελών κλπ εσόδων του Φορέα.  
ΕΗΔ 7,8 Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή προστιμων που επιβλήθηκαν από Λιμενική Αρχή  Εγκρίνεται ομόφωνα η πίστωση ποσού 1000€ για την πληρωμή του επιβληθέντος  από τη Λιμενική Αρχή προστίμου που αφορά τη λιμενική εγκατάσταση Νάξου. Το προστιμο που αφορά τη λιμενική εγκατάσταση Αμοργού να επιστραφει στο Λιμεναρχείο Νάξου.  
9 Έγκριση α΄σταδίου μελέτης ΄΄Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄  Εγκρίνεται ομόφωνα το α΄στάδιο της σχετικής μελέτης.
10  Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων Ορίζεται ομόφωνα ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου ως μέλος στη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων με αναπληρωματικό μέλος το μέλος του ΔΣ Βιτζηλαίου Καλλιόπη. 
11  Εγκατάσταση ΗΖ στο πλαίσιο του έργου ΗΜ λιμένα Νάξου . Εγκρίνεται ομόφωνα η μη εγκατάσταση ΗΖ στο λιμένα Νάξου στην παρούσα φάση και στην τρέχουσα εργολαβία 
12   Έγκριση 2ου ΑΠΕ του εργου ΗΜ λιμένα Νάξου  Εγκρίνεται ομόφωνα ο 2ος ΑΠΕ του ως έναντι έργου καθώς και ο 2ος ΠΚΤΜΝΕ 
13  Εγκριση ή μη πρακτικού προχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιων ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ &υποστηρικτικές εργασίες λιμένων Νάξου &Καταπολων Αμοργού.   Ομόφωνα δεν γίνεται αποδεκτό το πρακτικό της δημοπρασίας  και ακυρώνεται η διαδικασία λόγω σύστασης του ΔΛΤΑμοργού. Εγκρίνεται η σύνταξη νέας μελέτης για την Λιμενική εγκατάσταση Νάξου 
14  Αίτημα ΑΛΓΟΡΥΘΜΟΣ ΑΤΕ για  παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης εργου΄΄ ΗΜ εγκαταστάσεις  παραλιακής λιμενικής ζώνης Χώρας  Νάξου΄΄ Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα και παρατείνεται η προθεσμία εκτέλεσης του σχετικού έργου δύο μήνες μετα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου αυτού. Η  παραταση  αυτή είναι τελική.
15 Επιλογή θέσεως ελλιμενισμού υδροπλάνων  Εγκρίνεται ομόφωνα η επιλογή της θέσεως Β για ελλιμενισμό υδροπλάνων 
16 Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης  Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 3.624,34€ περιλαμβανομένων τόκων εκπρόθεσμης απόδοσης 
17 Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για είσπραξη τελών λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσληψη εποχιακου προσωπικού 09 ατομα για εισπραξη τελών στους λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου.
18 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΕ  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 7,20τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
19 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΕ  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 26,39τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
20 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου   για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στον κο Πριμηκύριο Ελευθέριο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 21,54 τμ για εκτέλση οικοδομικών εργασιών σε διαστημα 15 ημερών με αντάλλαγμα παραχώρησης 100€ μη  περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
21 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κουτσογιαννάκη Βασιλειο   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 18,72τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . Μεταξυ του παραχωρουμενου χωρου και του καφε Διογενης θα υπάρχει αποκλειστικά διάδρομος τουλάχιστον 1,50 μέτρα. 
22 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Ελευθερίου Γεώργιο   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 142,30τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
23 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Μαθιασο Μιχαήλτου Σίμωνα   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 228,24τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
24 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Σορώκο Χανς   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 69,90τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
25 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Βαθρακοκοιλη Γεώργιο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 87,85τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . Ο αιτούμενος χωρος των 4,98τμ παραχωρειται με την προυποθεση να υπαρξει σχετική βεβαίωση απο το ΟΤΕ με την οποια συναινει για την παραχωρηση αυτή. 
26 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Φραγκίσκου Σταματία  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 108,34τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
27 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κάβουρα Μιχαήλ   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 128,87τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
27 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κάβουρα Μιχαήλ   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 128,87τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
28 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Μάκαρη Σπυρίδωνα   Αναβάλλεται το αίτημα για εξέταση   σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ  
29 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Μαργαρίτη Γεωργία   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 67,22τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
30 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Παπαδόπουλο Ιωάννη  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 218,76τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
31 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Αθανασάκη   Ιωάννη  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 65,88 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
32 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Γρατσία Νικόλαο   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 63,44 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
33 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Γουρουνά Χρήστο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 75,59 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
34 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχειρηση ΚΑΛΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΥ  &ΣΙΑ ΟΕ     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 66,56 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
35 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κοΛιουγιάκη Ανδρέα     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά87,96 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
36 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Σορώκο Παναγιώτη     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 151,61 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
37 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Ανεβλαβή Μαρίνα    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 87,16 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
38 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΟΕ     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 118,31 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
  Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κοκκολιό Εμμανουήλ      Αναβάλλεται το αίτημα για εξέταση   σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ  
39 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κεραμειδά Ελευθέριο       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 150,75 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
40 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Βαλέτα Νικόλαο        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 82,34 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
41 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Πρωτονοτάριο Αθανασιο        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 99,72 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
42 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Λάσκαρη Πέτρο       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 86,71 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
43 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ειρήνη Φλεριανού κ ΣΙΑ εΕ         Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 87,37 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
44 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Σορολοπίδη Ιερώνυμο        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 102,15 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
45 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχειρηση Ν.Φραγκίσκος &ΣΙΑ ΟΕ       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 125,56 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
46 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Μαιτού Ειρήνη        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 143,81 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
47 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τουριστικών ειδών  στην κα Πριμηκυρίου Ειρήνη         Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 116,45 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
48 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   στην κα Βασιλάκη Αικατερίνη        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 62,13 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
49 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τουριστικών ειδών   στον  καο Λιανοπουλο Στυλιανό         Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 27,56 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
50 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τουριστικών ειδών   στον  κο Τσακωνιάτη Δημήτριο       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 15,71 τμ έτους 2018 με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
     
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου   
     
     
         Νικόλαος     Σέργης