Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ του ΔΛΤΝΑΞΟΥ την Πέμπτη 29 Μαρτιου 2018 και ώρα 11:00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                     Νάξος 23/03/2018

Τηλ. 22850-29050                                                                                              α.π. 650

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                             Προς :  Τακτικά μέλη

                                                                                                                    του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                    Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                      Ως πίναξ αποδεκτών
       

             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου   την  Πέμπτη 29 Μαρτιου 2018   και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι    θέματα :

 • Παραλαβή μελέτης «Εκσυγχρονισμός –αναβάθμιση υποστέγων χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου»
 • Έγκριση 1ου λογαριασμού μελέτης ΄΄ Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄.
 • Ορισμός Επιτροπών για το 2018.
 • «Νομιμοποίηση και βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Απόλλωνα» Διάθεση πίστωσης
 • Διάθεση πίστωσης για εκτέλεση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων .
 • Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια καναλιών διαχείρισης καλωδίων ρεύματος γραφείων ΔΛΤΝάξου.
 • Διάθεση πίστωσης για συντήρηση λογισμικών του Φορέα από ΑLFA WARE το έτος 2018
 • Διάθεση πίστωσης για συντήρηση λογισμικών του Φορέα από ACE HELLAS το έτος 2018
 • Διάθεση πίστωσης για συντήρηση λογισμικών του Φορέα από singular logic το έτος 2018
 • Διάθεση πίστωσης ποσού για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ .
 • Διάθεση πίστωσης ποσού για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
 • Διάθεση πίστωσης ποσού για αμοιβή ναυτικών πρακτόρων-ναυτιλιακών εταιρειών το 2018
 • Διάθεση πίστωσης για την εγγραφή του ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στην εφημερίδα Κυκλαδική
 • Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή παραβόλων στην ICTS
 • Kαθορισμός θέσεων ελλιμενισμού στα Κουφονήσια
 • Oρισμός δικηγόρου για αποστολή απόψεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναξου.
 • Πληρωμή προστίμου λιμενικής Αρχής
 • Tροποποίηση ΟΕΥ ΔΛΤΝάξου.
 • Aποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
 • Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου ΗΜ λιμένα Σχοινούσας.

             22) Αιτήσεις παραλιακών χώρων.

Λοιπά Τρέχοντα .

         

          

                                                                                 

                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                         Νικόλαος    Σέργης