Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεδρίαση την Τρίτη 26/6/2018 12¨00μμ

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗ     
  Τρίτη 26/06/2018       ώρα 12: 00μμ αρ. Πρωτ: 1388/26-06-2018
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:00 μμ  εως  13:00 μμ   
  Παρόντα μέλη : 1) Νικόλαος Σέργης Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου   2) Τσολάκης Ιωάννης  3)   Γιακουμή Ειρήνη   4) Αποστολόπουλος Αλέξιος   Λιμεναρχης  Νάξου 5)  Φραγκίσκος Νικόλαος   
                                  
     
  Απόντα μέλη : 1) Βιτζηλαίου Καλλιόπη    και το αναπληρωματικό της μέλος    
                        2) Καπίρης Σταμάτης   και το αναπληρωματικό του μέλος  
     
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
135 Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρεωσης  Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη πολυετούς υποχρέωσης για προμηθεια καυσιμων για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου συνολικού ποσού 7.560€ με το ΦΠΑ 24%. Ο προυπολογισμός ΔΛΤΝ΄άξου έτους 2019 θα επιβαρυνθεί με ποσό 6.000€ και ο πρυπολογισμός 2020 με ποσό 1.760€ 
136 Έγκριση μελέτης ΄΄Προμήθεια υγρων καυσιμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των ΔΣ Νάξου και Δρυμαλίας και των Νομικών προσώπων ετη 2019 και 2020΄΄ Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη όπως εκπονήθηκε από τον Δήμο. .Η προμήθεια να γίνει με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία .Εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης της σχετικής μελέτης 
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου   
         Νικόλαος Σέργης