Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                     Νάξος  26-06-2018

Τηλ. 22850-29050                                                                                              α.π. 1392

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                             Προς :  Τακτικά μέλη

                                                                                                                    του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                    Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                      Ως πίναξ αποδεκτών
       

             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου   τη   Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018   και ώρα  12:00 μμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι    θέματα :

 1) Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών πυρασφάλειας.

 2)  Διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του Φορέα.

 3) Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο απογραφής έναρξης και ισολογισμών ετών 2016 και 2017 από ορκωτό

     λογιστή.

  4) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

  5) Αντιλογισμός δαπάνης.

  6) Αιτήσεις παραχώρησης  παραλιακών χώρων.

         Αναμόρφωση   Λοιπά τρέχοντα θέματα .