Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεδρίαση την Tρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                     Νάξος  22/08/2018

Τηλ. 22850-29050                                                                                              α.π. 1868

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                             Προς :  Τακτικά μέλη

                                                                                                                    του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                    Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                      Ως πίναξ αποδεκτών
       

             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου   την Tρίτη  28 Αυγούστου  2018  και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι    θέματα :

 1) Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

 2) Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια σιδηροκατασκευών.

 3) Εγκριση  πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης

                   Λοιπά τρέχοντα θέματα .

           

         

          

                                                                                 

                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                         Νικόλαος    Σέργης