Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2020

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ    
  Τρίτη 03-03-2020       ώρα 13: 00 μμ Αρ. Πρωτ: 361/04-03-2020
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:00 μμ  εως  14:00 μμ   
  Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη  Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος  Λιμενάρχης Νάξου  
   4) Σταμάτιος Καπίρης 5)Αθανάσιος  Μπερτσιάς  6) Ειρήνη Γιακουμή 7) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος       
     
  Απόντα μέλη :  1) Μαρία Λεγάκη  (προσηλθε το αναπληρωματικό της μέλος Ειρήνη Γιακουμή)  .   
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΗΔ 1,14 Καθορισμός ημερών εκτός εδρας Προέδρου και μελών ΔΣ  Εγκρίνεται ομόφωνα ο καθορισμός ημερών εκτός έδρας μελών του ΔΣ ως εξής :25 ημέρες για τον Πρόεδρο και 10 ημέρες για τα λοιπά μέλη . 
ΕΗΔ 2,15 Είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού ρεύματος στις ζώνες  αρμοδιότητας του Φορέα  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συνέχιση είσπραξης των σχετικών ανταλλαγμάτων βάσει της απόφασης αρ. 226/18 του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου εως ότου εκδικαστεί η προσφυγή του ΔΛΤΝάξου κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικησης Αιγαίου στην Επιτροπή του αρθρου 152 του ΔΛΤΝάξου  
16 Καθορισμός εξομοιούμενου με  ζώνη λιμένα χώρου Απόλλωνα νήσου Νάξου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο καθορισμός εξομοιούμενου χώρου με ζώνη λιμένα χώρου στον Απόλλωνα Νάξου 
17 Kαθορισμός ορίου εξομοιούμενου με ζώνη λιμένα χώρου λιμένα Ηρακλειάς  Εγκρίνεται ομόφωνα  ο καθορισμός ορίου του εξομοιούμενου χώρου με ζώνη λιμένα   Ηρακλειάς  
18 Παράταση μίσθωσης αποθήκης Μαρούλη Ιωάννη . Εγκρίνεται ομοφωνα η παράταση μίσθωσης αποθήκης του κου Μαρούλη Ιωάννη για πέντε μήνες από 01/04/20 και με μηνιαίο μίσθωμα 350,00€ 
     
         Ο  Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου   
     
     
               Δημήτριος Ήμελλος