Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποφάσεις Συνεδρίασης στις 30/3/20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ EKΤΑKTH Νάξος 30/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 ώρα 10: 00 πμ Αρ. Πρωτ: οικ 486
Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 10:00 πμ εως 10:30 πμ
Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος Λιμενάρχης Νάξου
4) Σταμάτιος Καπίρης 5)Αθανάσιος Μπερτσιάς 6) Μαρία Λεγάκη 7) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Απόντα μέλη : Ουδείς
 
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
19 Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης παραλιακών χώρων ,παροχής νερού-ρευματος σε σκάφη για το οικονομικό έτος 2020 . Ομόφωνα επι των καταμετρηθέντων ψήφων καθορίζονται τα ανταλλάγματα για το έτος 2020.Τα ανταλλάγματα παραμένουν τα ιδια με τα προηγούμενα έτη, δηλαδή 32€/τμ στη χζλ Νάξου και λιμένα Αγίας Άννας, 14€/τμ στο λιμένα Απολλωνα και Μουτσούνας ,25€/τμ στο λιμένα Κουφονησίων . Στα ανωτέρω ανταλλάγματα περιλαμβάνεται η κράτηση υπρ ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ και δεν περριλαμβάνεται το χαρτοσημο 3% και το ΟΓΑ επι του χαρτοσήμου 20% .Το ανταλλαγμα παροχής νερου σε σκα΄φη στα λιμανια ΔΛΤΝάξου καθορίζεται σε 7€ το κυβικό πλέον ΦΠΑ και το αντάλλαγμα παροχής ρεύματος καθορίζεται σε 0,35€/ΚW πλέον ΦΠΑ.
20 Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Ομόφωνα επι των καταμετρηθέντων ψήφων επικαιροποιειται το Τεχνικό πράγγραμμα έτους 2020 'πως αυτό ψηφίστηκε με την αρ. 182/2019 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου
 
 
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου  
     
  Δημήτριος Ήμελλος