Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποφάσεις Συνεδρίασης στις 30/3/20 στις 10¨30-11¨00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ EKΤΑKTH Νάξος 30/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 ώρα 10: 30 πμ Αρ. Πρωτ: οικ 487
Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 10:30 πμ εως 11:00 πμ
Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος Λιμενάρχης Νάξου
4) Σταμάτιος Καπίρης 5)Αθανάσιος Μπερτσιάς 6) Μαρία Λεγάκη 7) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Απόντα μέλη : Ουδείς
 
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21 Επικαιροποίση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ομόφωνα επι των καταμετρηθέντων ψήφων επικαιροποιείται το σχεδιο προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020 'πως αυτό ψηφίστηκε με την αρ. 201/2019 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου
22 Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (πίνακας στοχοθεσίας ) οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2020 ΔΛΤΝάξου Ομόφωνα επι των καταμετρηθέντων ψήφων εγκρίνεται το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (πίνακας στοχοθεσιας) οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2020 ΔΛΤΝάξου
   
 
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου  
     
  Δημήτριος Ήμελλος