Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε συνεδρίαση την Πέμπτη 7/05/2020 και ώρα 14:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                  Νάξος 07-5-2020

Τηλ. 22850-29050                                                                                α.π. οικ. 727

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.:Πρόεδρος                                                                                   Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                   του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                   Ως πίναξ αποδεκτών

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω βιντεοκλήσης  ,   την Πέμπτη   7/05/2020    και ώρα 14:00 μμ     για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα  :

  • Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΄΄ Καθαριότητα χώρων ευθύνης

    ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο΄΄ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την απόφαση

    504/2020 του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

  • Εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση ανακοίνωσης της επιτροπής περιβάλλοντος που αφορά

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τιτλο ΄΄ Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄

                                                                      .

         

       Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα :

  α) για το 1ο θέμα προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο » καθότι βρισκόμαστε στην έναρξη της θερινής περιόδου και είναι επιβεβλημένη η παροχή των σχετικών υπηρεσιών για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των χρηστών των λιμένων και της τήρησης υγιεινής γραφείων του ΔΛΤΝάξου ενόψει μάλιστα της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

 β) για το 2ο θέμα προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 να ξεκινήσει η διαδικασία για την διαβούλευση για το ΠΕΑΛ Νάξου.

.  

                                                                     O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                    Δημήτριος  Ήμελλος