Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης στις 15-5-2020

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ   Νάξος 18-5-2020
  Παρασκευή  15 Μαΐου   2020        ώρα 12: 30 μμ  Αρ. Πρωτ: 800
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:30 μμ  εως  14:00 μμ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
  Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη  Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος  Λιμενάρχης Νάξου  
   4) Σταμάτιος Καπίρης 5)Αθανάσιος  Μπερτσιάς  6) Μαρία Λεγάκη  7) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος       
     
  Απόντα μέλη :  Ουδείς   
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΗΔ1,30 Εγκριση μελέτης για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις περιοχές αρμοδιοτητας ΔΛΤΝάξου  Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη συνολικού προυπολογισμού 47.155,84€ με το ΦΠΑ 24%. Η διενέργεια της προμήθειας θα γινει νε συνοπτικό διαγωνισμόκαι με κριτηριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Εγκρίνονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 
31   Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020. Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποιηση του Tεχνικού προγραμματος 2020 είτε με ενίσχυση εγγεγρμμένων ΚΑΕ  είτε με δημιουργία νέων ΚΑΕ στο Τεχνικό προγραμμα 2020 
32     1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020. Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η αναμόρφωση του προυπολογισμού 2020 
33     Εξειδικεύσεις πιστώσεων για πληρωμή δαπανών. Eξειδικεύονται ομόφωνα πιστώσεις για πληρωμές :α) εξόδων δημοσίευσης στην εφημεριδα Κυκλαδική και εφημερίδα Λογος των Κυκλάδων ,β)για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την ευρυθμη λειτουργια του ΔΛΤΝάξου,γ) συνδρομές στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ,δ)ετησια συνδρομή στην εφημεριδα Κυκλαδική ,ε)  προμήθειας ανοξειδωτων σκαλών ,δεστρών και ανοξειδωτων κατασκευών.  
34   Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών στο Αγκυροβολιο τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το ως έναντι πρωτοκολλο της αρμόδιας Επιτροπής και να γίνει περικοπή ποσού 2.513,06€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ λόγω μη εκτελεσης εργασιών για την περίοδο 01/01/2020 έως 17/02/2020
35    Συμψηφισμός καταβληθέντων ανταλλαγμάτων Μαρτίου-Απριλίου 2020 από παραχωρησιούχους κτισμάτων λιμένα Νάξου με τα ανταλλάγματα μηνών Ιουνίου-Ιουλίου 2020.   Εγκρίνεται ομόφωνα ο συμψηφισμόςτων καταβληθέντων  ανταλλαγμάτων Μαρτίου-Απριλίου 2020 από παραχωρησιούχους κτισμάτων λιμένα Νάξου με τα ανταλλάγματα μηνών Ιουνίου-Ιουλίου 2020.
36      Απόδοση αμοιβών ανά μήνα σε υπευθύνους απόδοσης λιμενικών τελών επιβατών-οχημάτων για το 2020.    Εγκρίνεται ομόφωνα η απόδοση ανα μήνα της δικαιούμενης  αμοιβής σε ναυτικούς πράκτορες-ναυτιλιακές εταιρείες από κατάθεση τελων επιβατών-οχημάτων  εφόσον προσκομίσουν τα υπο του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά . 
37   Διενέργεια προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου.Ορισμός Επιτροπής καταλληλότητας.Καθορισμός όρων δημοπρασίας. Εγκρίνεται ομόφωνα η διενεργεια προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για μισθωση αποθήκης. Καθορίζονται οι όροι της δημοπρασίας .Ορίζεται Επιτροπή καταλληλότητας ακινήτων 
38 Έγκριση σκοπιμότητας για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών Εξειδίκευση πίστωσης Εγκρίνεται ομόφωνα η σκόπιμότητα των σχετικών καταδυτικών εργασιών εξειδικεύεται πίστωση ποσού 15.624€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ο κος Μπερτσιας διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των σχετικών εργασιών . 
     
     
     
         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
     
            Δημήτριος Ήμελλος