Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Tακτική  συνεδρίαση με Tηλεδιάσκεψη ,την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 12:30 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                  Νάξος 01/06/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                                α.π. οικ.966

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.:Πρόεδρος                                                                                   Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                   του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                   Ως πίναξ αποδεκτών

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  ,   την Παρασκευή   05/06/2020    και ώρα 12:30 μμ     για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα  :

 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου επί προτεινόμενων έργων ΠΕΑΛ Νάξου
 • Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Κουφονησίων-Υπαγωγή στο άρθρο 86 του Ν.4504/2017 .
 • Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Δονούσας-Υπαγωγή στο άρθρο 86 του Ν.4504/2017 .
 • Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σχοινούσας-Υπαγωγή στο άρθρο 86 του Ν.4504/2017.
 • Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Μουτσούνας-Υπαγωγή στο άρθρο 86 του Ν.4504/2017.
 • Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.
 • Έγκριση πρακτικού ΙV ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ν. Ναξου. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.
 • Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με ΠΝΑ για λειτουργία υδατοδρομίου στη Νάξο
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής περιουσιακών στοιχείων (παγίων και ταμειακών διαθεσίμων) που κατανεμήθηκαν στο ΔΛΤΑμοργού.
 • Έγκριση μελέτης και όρων διαγωνισμού για « Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου».
 • Εξειδικεύσεις πιστώσεων

                                                                

Λοιπά Τρέχοντα

       

.  

                                                                     O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                          Δημήτριος  Ήμελλος