Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Συνεδρίασης 25/6/20

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ   Νάξος 26-06-2020
  Πέμπτη  25 Ιουνίου    2020        ώρα 12: 30 μμ  Αρ. Πρωτ: 1256
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:30 μμ  εως  14:00 μμ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
  Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη  Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος  Λιμενάρχης Νάξου  
   4) Σταμάτιος Καπίρης 5)Αθανάσιος  Μπερτσιάς  6) Μαρία Λεγάκη  7) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος       
     
  Απόντα μέλη :  Ουδείς   
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΗΔ1, 51 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εργου "Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Δονούσας΄΄ την τουριστική περίοδο έτους 2020 Εγκρίνεται ομόφωνα η εκτέλεση του σχετικού έργου αποτην ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση από  01/09/2020. Η απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου αρ.41/2020 ανακαλείται  
52     Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και κατακυρώνεται το αποτελεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ η οποια κατείχε όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και μειοδότησε με μέση τεκμαρτή εκπτωση προσφοράς 22,36% και της αναθέτει την εκτέλεση του ως έναντι  έργου. 
53     Έγκριση  πρακτικού ΙV ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ν. Ναξου. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και κατακυρώνεται το αποτελεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της ως έναντι μελέτης  στην ένωση Οικονομικών Φορέων “Μ. Φράγκου – Ι. Ρήγος – Κ. Τοπτσής – Έδαφος Συμβ. Μηχ/κοι Α.Ε. - Π. Τζανακάκης” με συνολική βαθμολογία  86,01.και μέση τεκμαρτη έκπτωση 62,94% και της αναθέτει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. 
54    Εγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών είσπραξης τελών στο Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και παραλαμβάνονται οριστικά οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες περιόδου 18/02/2020 έως 29/02/2020 
55     Εγκριση χορήγησης χρηματικής δωρεάς για προμήθεια ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού αποκλειστικά για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού covid 19.  Εγκρίνεται ομόφωνα η χρηματική δωρεά εκ μέρους του ΔΛΤΝάξου ποσού 100.000€ για προμήθεια μόνο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποκλειστικά και μόνο  για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοιού covid 19.
56 Αίτημα Ξενάκη Ιακώβου για παραχώρηση χώρου. Κατά πλειοψηφία αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου . 
57 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Ανεβλαβή Μαρίνα    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 70,20 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% με εκπτωση 3/12 λογω της πανδημίας του κορωνοιου  . 
58 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Λουγιακη Ανδρέα     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 56,04 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% με εκπτωση 3/12 λογω της πανδημίας του κορωνοιου  . 
59 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Βαθρακοκοιλη Γεώργιο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 54,80 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% με εκπτωση 3/12 λογω της πανδημίας του κορωνοιου  . 
60 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κοκκολιό Εμμανουήλ  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 75,48 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% με εκπτωση 3/12 λογω της πανδημίας του κορωνοιου  . 
61 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ειρήνη Φλεριανού κ ΣΙΑ ΕΕ      Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 36 τμ Έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της πανδημίας του κορωνοιού. 
62 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Μαθιασο Μιχαηλ του Σίμωνα   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 169,08 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω τςη πανδημίας του κορωνοιού. 
63 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση σταντ   στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΙ  ΟΕ  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 9,19 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
64 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Σαμαρά Ανδρέα  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 67,63 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
65 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Κεραμειδά Ελευθέριο      Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 137,95 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
66 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση ψυγειων-ψυχαγωγικών παιγνίων  στον κο Βιλαντωνη Ευάγγελο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου συνολικά 13,46 τμ έως 15/02/2021   με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% . 
67 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εξομοιούμενου με χερσαία ζωνη λιμένα Απολλωνα  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   στον κο Ανδρή Ιωάννη   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 33,87 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 14€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
68 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Αθανασάκη Ιωάννη  Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 59,87 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
69 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Καλίτσα Φραγκίσκου      Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 62,03 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
70 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εξομοιούμενου με χερσαία ζωνη λιμένα Απολλωνα  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   στον κο Ανδρή Αντώνιο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 120,14 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 14€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
71 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στον κο Παραβατό Γεώργιο      Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευής εμπροσθεν του  καταστηματος   συνολικά 12,90 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  . 
72 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση Ι. Γρατσίας και ΣΙΑ ΕΕ      Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 53,34 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
73 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση Μ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 102,02 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
74 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Σορολοπίδη Ιερώνυμο        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 54,46 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
75 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΑΞΟΣ ΟΕ        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 126,70 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
76 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Λάσκαρη Πέτρο        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών έμπροσθεν και  εναντι καταστηματος   συνολικά 72,45 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
77 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΟΕ       Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 117,88 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
78 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο Σορώκο Παναγιώτη        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 67,81 και εμπροσθεν καταστηματος 27,81 τμ ελευθερος κατασκευών   έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
79 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο Σορώκο Χανς         Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών εναντι καταστηματος   συνολικά 48,90τμ    έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
80 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου  για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακιδων έμπροσθεν σκαφών του κου Πιτταρά Αντωνίου          Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση χωρου 3τμ  για τοποθέτηση  τριών ενημερωτικών κινητών   πινακίδων τη θερινή περιοδο 2020 διαστασεων 1m(ύψος απο το έδαφος)Χ0,70 m πλάτος έκαστη προκειμένου να τοποθετηθούν μπροστα από τα σκάφη του που ελλιμενιζονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου σε διαταξη παράλληλα με το σκάφη . Οι κινητές αυτές πινακίδες θα εδραζονται σε σταθερη βάση για την ασφαλεια των χρηστών,δεν  θα είναι μόνιμες κατασκευές και δεν θα ειναι καρφωμένες στο έδαφος. Το αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται για κάθε πινακίδα   σε 80€ πλέον χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
     
     
         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου  
     
     
     
            Δημήτριος Ήμελλος