Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Eκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,   την Παρασκευή 03/07/2020  και ώρα 12:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                  Νάξος 02/07/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                               α.π. οικ. 1323

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.:Πρόεδρος                                                                                 Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                   του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                               Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                   Ως πίναξ αποδεκτών

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,   την Παρασκευή 03/07/2020  και ώρα 12:00 μμ   για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
  • Απευθείας ανάθεση μελέτης « Επείγουσα αποκατάσταση υποσκαφής κρηπιδώματος κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου»

        

     Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι το κρηπίδωμα κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου εχει υποστεί εκτεταμένη υποσκαφή(σπηλαίωση) στη θέση πρόσδεσης των πλοίων και κινδυνεύει με άμεση κατάρρευση και πρέπει άμεσα να εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της λιμενικής εγκατάστασης Νάξου και για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η έκτακτη αυτή συνεδρίαση .

                                                                    O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                      Δημήτριος Ήμελλος