Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                Νάξος 13/7/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                              α.π. 1422

Fax 22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                       Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                 του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                 Ως πίνακας αποδεκτών


      

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

  • Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στον κο Παπραχρόνη Νικόλαο του Θεοδοσίου.
  • Αίτημα Ξενάκη Ιακώβου για παραχώρηση χώρου επι της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου .
  • Αίτημα Σταματάκη Ιωάννη για τοποθέτηση κάμερας επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.
  • Αποδοχή πρακτικού που αφορά έκθεση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτου για μίσθωση αποθήκης
  • Διενέργεια προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης. Καθορισμός όρων –Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
  • Έγκριση ή μη πρακτικού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο.
  • Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.

           Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                    O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                            

                                                                                                                Δημήτριος Ήμελλος