Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Aυγούστου 2020 και ώρα 12 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                Νάξος 10-8-2020

Τηλ. 22850-29050                                                                              α.π. 1723

Fax 22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                       Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                 του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                             

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                 Ως πίνακας αποδεκτών


      

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 14 Aυγούστου 2020 και ώρα 12 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

  • Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής μελέτης ΄΄ Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την εφαρμογή εγκεκριμένου τύπου πέργκολας ΔΛΤΝάξου στη χερσαία ζώνη λιμένα΄΄
  • Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής έργου ΄΄ Επείγουσα αποκατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων προβλήτας λιμένα Νάξου ΄΄ .
  • Έγκριση απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης α΄δόσης ποσού προγραμματικής σύμβασης
  • Έγκριση ή μη πρακτικού που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο.
  • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021
  • Παράταση μίσθωσης αποθήκης Μαρουλη Ιωάννη
  • Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για επέκταση παραχωρούμενου χώρου χωρίς αντάλλαγμα το χρονικό διάστημα από 01/06/2020-31/10/2020.
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος λόγω μη δυνατότητας επέκτασης

           Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                  O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                            

                                                                                                                Δημήτριος Ήμελλος