Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 14/8/2020

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ   Νάξος 18/08/2020
  Παρασκευή  14 Αυγούστου    2020        ώρα 12: 00 μμ  Αρ. Πρωτ:1809
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:00 μμ  εως  14:00 μμ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
  Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη  Βιτζηλαίου ,3)Αλέξιος Αποστολοπουλος  Λιμενάρχης Νάξου  
   4)Αθανάσιος  Μπερτσιάς  5) Μαρία Λεγάκη  6) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος     7) Σταμάτιος Καπίρης   
     
  Απόντα μέλη :  Ουδείς   
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΗΔ1, 101 Έγκριση μελέτης ΄΄ Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερου-ρεύματος. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού  Εγκρίνεται οόφωνα η σχετική μελέτη  ενδεικτικού προυπολογισμού 24.796,28€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Εγκρίνονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 
ΕΗΔ 2,102 Εξομοίωση χωρου με ζώνη λιμένα Απολλωνα νήσου Νάξου.  Εγκρίνεται ομόφωνα η εξομοίωση του Απολλωνα με ζώνη λιμένα .Το οριο της θαλλάσιας ζωνης λιμένα ορίζεται από τις κορυφές Ζ4,Θ1,…….Θ7 Ζ17,Ζ16,……Ζ4. Το οριο της θαλασσιας ζώνης λιμένα δεν εκτείνεται στο μετωπο κρηπιδωματος που βρίσκεται εκτός προτεινόμενης εξομοιούμενης περιοχής . 
ΕΗΔ 3, 103 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δημο Νάξου &Μικρών Κυκλάδων για αποκομιδή απορριμμάτων κλπ στις ζώνες ευθυνης ΔΛΤΝάξου  Εγκρίνεται ομόφωνα η συναψη προγραμματικής σύμβασης  με Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για αποκομιδή απορριμμάτων κλπ στις ζώνες ευθυνης ΔΛΤΝάξου εναντι συνολικού ποσού 90.000 € για ένα έτος 
ΕΗΔ 4,104 Ανάθεση ηλεκτρρολογικών εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη  Εγκρίνεται από πλευράς σκοπιμότητας η ανάθεση σε εξωτερκό συνεργάτη ηλεκτρολογικών εργασιών για ένα έτος. 
105     Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής μελέτης ΄΄ Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την εφαρμογή εγκεκριμένου τύπου πέργκολας ΔΛΤΝάξου στη χερσαία ζώνη λιμένα΄΄  Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή πληρωμής της ως έναντι μελέτης συνολικού ποσού 6.076€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
106    Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής έργου ΄΄ Επείγουσα αποκατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων προβλήτας λιμένα Νάξου ΄΄. Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η εντολή πληρωμής του ως ένατι έργου συνολικού ποσού 4.143,97€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
107     Έγκριση απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης α΄δόσης ποσού προγραμματικής σύμβασης.  Εγκρίνονται ομόφωνα τα απολογιστικά στοιχεία απορρόφησης α΄δόσης προγραμματικής σύμβασης . Να δοθεί στο Δήμο η τελευταία δόση της έως 02/07/2020 συναφθείσης  προγραμματικής συμβασης με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για καθαριοτητα ,αποκομιδή απορριμμάτων κλπ. 
108    Έγκριση  πρακτικού  που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης  ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο.  Εγκρ΄΄ινεται ομόφωνα το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.Η  διαδικασία του ηλεκρονικού διαγωνισμου για παροχη υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους ευθυνης ΔΛΤΝάξου ματαιώνεται εν όλω. 
109  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021  Εγκρλινεται ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεωνέτους 2021  ενός ατομου κλάδου  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών και ενός ατομου κλάδου ΥΕ Γενικών καθηκόντων 
110 6)    Παράταση μίσθωσης αποθήκης Μαρουλη Ιωάννη   Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση μίσθωσης της αποθηκης του κου Μαρούλη Ιωάννη έως 31/12/2020. 
111 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Μαθιασο Μιχαήλ   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 52τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
112 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακιδων  στον κο Ρεφενέ Νικόλαο    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου   συνολικά 8τμ για δυο έτη.  με αντάλλαγμα παραχώρησης α έτους 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  
113 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Φραγκουδάκη Ιωάννα    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 69,67 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
114 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακιδων  στον κο Βαλληνδρά Βασίλειο     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου   συνολικά 2τμ για  το έτος 2020   με αντάλλαγμα παραχώρησης  32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  
115 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο OLDION XHIKA   Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 63,41τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
116 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Μαϊτού Ειρήνη    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 84,45 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
117 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Πυρομάλλη Αναστάσιο     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου πεζοδρομίου 3 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
118 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κο Λαγογιαννη Ιωάννη Μάριο     Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου πεζοδρομίου 25,63 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
119 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζωνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Αγγελοπούλου Αικατερίνη    Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση του αιτούμενου χωρου εντός κατασκευών  συνολικά 64,58 τμ έως 31/12/2020  με αντάλλαγμα παραχώρησης 32€ /τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%  με εκπτωση 3/12 λόγω της  πανδημίας του κορωνοιού. 
120 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου  για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακιδων έμπροσθεν σκαφών του κου Πούλιου Ιωάννη          Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση χωρου 2τμ  για τοποθέτηση  δύο ενημερωτικών κινητών   πινακίδων τη θερινή περιοδο 2020 διαστασεων 1m(ύψος απο το έδαφος)Χ0,70 m πλάτος έκαστη προκειμένου να τοποθετηθούν μπροστα από τα σκάφη του που ελλιμενιζονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου σε διαταξη παράλληλα με το σκάφη . Οι κινητές αυτές πινακίδες θα εδραζονται σε σταθερη βάση για την ασφαλεια των χρηστών,δεν  θα είναι μόνιμες κατασκευές και δεν θα ειναι καρφωμένες στο έδαφος. Το αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται για κάθε πινακίδα   σε 80€ πλέον χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
121 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου  για τοποθέτηση ενημερωτικής  πινακιδας  έμπροσθεν σκαφών του κου Παντελαίου Ευαγγέλου          Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση χωρου 1τμ  για τοποθέτηση  μιας  ενημερωτικής  κινητής    πινακίδας  τη θερινή περιοδο 2020 διαστασεων 1m(ύψος απο το έδαφος)Χ0,70 m πλάτος  προκειμένου να τοποθετηθεί μπροστα από τα σκάφη του που ελλιμενιζονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου σε διαταξη παράλληλα με το σκάφη .  Η  κινητή αυτή πινακίδα θα εδραζεται  σε σταθερη βάση για την ασφαλεια των χρηστών,δεν  θα είναι μόνιμη κατασκευή  και δεν θα ειναι καρφωμένη στο έδαφος. Το αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται    σε 80€ πλέον χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
122 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου  για τοποθέτηση ενημερωτικής  πινακιδας  έμπροσθεν σκαφών του κου Μαργαρίτη Ανδρέα           Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση χωρου 1τμ  για τοποθέτηση  μιας  ενημερωτικής  κινητής    πινακίδας  τη θερινή περιοδο 2020 διαστασεων 1m(ύψος απο το έδαφος)Χ0,70 m πλάτος  προκειμένου να τοποθετηθεί μπροστα από τα σκάφη του που ελλιμενιζονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου σε διαταξη παράλληλα με το σκάφη .  Η  κινητή αυτή πινακίδα θα εδραζεται  σε σταθερη βάση για την ασφαλεια των χρηστών,δεν  θα είναι μόνιμη κατασκευή  και δεν θα ειναι καρφωμένη στο έδαφος. Το αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται    σε 80€ πλέον χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
123 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου  για τοποθέτηση ενημερωτικής  πινακιδας  έμπροσθεν σκαφών του κου    Φραγκισκου Γεωργίου        Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση χωρου 1τμ  για τοποθέτηση  μιας  ενημερωτικής  κινητής    πινακίδας  τη θερινή περιοδο 2020 διαστασεων 1m(ύψος απο το έδαφος)Χ0,70 m πλάτος  προκειμένου να τοποθετηθεί μπροστα από το σκάφος  του που ελλιμενίζεται  στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου σε διαταξη παράλληλα με το σκάφος .  Η  κινητή αυτή πινακίδα θα εδραζεται  σε σταθερη βάση για την ασφαλεια των χρηστών,δεν  θα είναι μόνιμη κατασκευή  και δεν θα ειναι καρφωμένη στο έδαφος. Το αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται    σε 80€ πλέον χαρτοσημου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
124 Αιτημα Αθανασάκη Ιωάννη για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 16,23τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
125 Αιτημα Μαιτού Ειρήνης  για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση59,36 τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
126 Αιτημα Ανεβλαβή Μαρίνας   για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 16,96 τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
127 Αιτημα Μαθιασου Μιχαήλ    για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 30,80 τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
128 Αιτημα Μαθιασου Μιχαήλ    για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 30,80 τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
129 Αιτημα Μ. Καβουρας &ΣΙΑ ΕΕ    για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 26,85 τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
130 Αιτημα Μαθιάσου Μιχαήλ του Σίμωνα    για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 59,16  τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
131 Αιτημα Βαθρακοκοίλη Γεωργίου     για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 33,05  τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
132 Αιτημα Σουσούνη Ιωάννη   για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση (όπως και το 2018 βάσει απόφασης 79/18)  έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
133 Αιτημα Σορώκου Παναγιώτη   για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 68,23   τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
134 Αιτημα Ν.Φραγκίσκος &ΣΙΑ ΟΕ    για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Εγκρίνεται ομόφωνα το σχετικό αίτημα για επέκταση 41,85   τμ έως 31/12/2020 με απαλλαγή του ανταλλάγματος για την επέκταση αυτή κατά 8/12
135 Αιτημα  Πυρομάλλη Αναστασίου     για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου πεζοδρομίου  χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου επι της πλατείας χζλΝάξου για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Κατά πλειοψηφια δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα για επέκταση του παραχωρούμενου χωρου πεζοδρομίου, επι της πλατείας χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου .
136 Αιτημα Λαγογιάννη Ιωάννη Μάριου     για  επέκταση παραχωρούμενου χώρου πεζοδρομίου  χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου επι της πλατείας χζλ Νάξου  για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων  Κατά πλειοψηφια δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα για παραχώρηση χωρου  επι της πλατείας χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  .
137    Αίτημα Φραγκίσκου  Σταματίας για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
138    Αίτημα Σαμαρά Ανδρέα  για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
139    Αίτημα Λάσκαρη Πέτρου   για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
140    Αίτημα Γρατσία Νικολάου    για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
141    Αίτημα Λάμπου Γεωργίου   για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
142    Αίτημα Χίου Κυριακής   για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
143    Αίτημα Αγγελοππουλου Αικατερίνης    για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου  λόγω μη δυνατότητας επέκτασης παραχωρούμενου χώρου.  Ομόφωνα γίνεται αποδεκτό το αίτημα με απαλλαγή του οφειλόμενου ανταλλάγματος κατά  50% για την περίοδο 01/06/2020 εως 31/12/2020 (2,5/12)
     
     
     
         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου  
     
     
     
            Δημήτριος Ήμελλος