Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                Νάξος 31-8-2020

Τηλ. 22850-29050                                                                              α.π. 1896

Fax 22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                       Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                 του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                             

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                 Ως πίνακας αποδεκτών


      

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

  • Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικής Επιτροπής για προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου.
  • Έγκριση ή μη πρακτικού προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης.
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για επέκταση παραχωρούμενου χωρου χωρις αντάλλαγμα το χρονικό διάστημα από 01/06/2020-31/10/2020.
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος λόγω μη δυνατότητας επέκτασης
  • Αιτήματα παραχώρησης παραλιακών χώρων.

           Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                   O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                            

                                                                                                                Δημήτριος Ήμελλος