Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Eκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,   την Τετάρτη 30/09/2020    και ώρα 12:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                  Νάξος 28/09/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                                α.π. οικ. 2040

Fax   22850-29051                                                                             

Πληρ.:Πρόεδρος                                                                                   Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                   του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                   Ως πίναξ αποδεκτών

 

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,   την Τετάρτη 30/09/2020    και ώρα 12:00 μμ     για να συζητήσουμε το κάτωθι θέμα   :

    Παραλαβή μελέτης « Επείγουσα αποκατάσταση υποσκαφής κρηπιδώματος κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου»           

    

  Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα  λόγω του ότι το κρηπίδωμα κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου εχει υποστεί εκτεταμένη υποσκαφή(σπηλαίωση) στη θέση πρόσδεσης των πλοίων και πρέπει άμεσα να υποβληθεί αίτημα υπαγωγής εκτέλεσης του έργου στο άρθρο 86 Ν.4504/17 για την έκδοση προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης εκτέλεσης του  σχετικού έργου από το Γενικό ΓραμματέαΛιμένων και Λιμενικής Πολιτικής  προκειμενου να αποκατασταθεί άμεσα  η λειτουργικότητας της λιμενικής εγκατάστασης Νάξου και για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η έκτακτη αυτή συνεδρίαση .  

                                                                     O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                        Δημήτριος  Ήμελλος