Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30/9/2020

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗ    Nάξος 30/09/2020
  Tετάρτη 30-09-2020        ώρα 12: 00 μμ αρ. Πρωτ: 2069
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 12:00 μμ  εως  12:30 μμ 
  Παρόντα μέλη : 1) Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου   2) Καλλιόπη Βιτζηλαίου   3)Νικόλαος Γυπαράκης Αναπλ.Λιμεν. Νάξου 
                             4)  Μαρία Λεγάκη 5) Σταμάτιος Καπιρης  6) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος 7) Αθανάσιος Μπερτσιάς 
                           
  Απόντα μέλη : Ουδείς    
     
     
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
163 Παραλαβή μελέτης « Επείγουσα αποκατάσταση υποσκαφής κρηπιδώματος κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου»          
    
Ομόφωνα εγκρίνεται το εκτακτο της συνεδρίασης και ομόφωνα παραλαλαμβάνεται η ως έναντι μελέτη όπως αυτή ελέχθηκε απο την Τεχνική υπηρεσία του ΔΛΤΝάξου  και θεωρηθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 300.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 
     
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου   
         Δημήτριος  Ήμελλος