Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τακτική Συνεδριάση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                Νάξος 19/10/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                              α.π. 2232

Fax 22850-29051                                                                             

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                       Προς : Τακτικά μέλη

                                                                                                                 του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                               

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                 Ως πίνακας αποδεκτών


      

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

  • Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας συνοπτικου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου.
  • Έγκριση 3ου ΑΠΕ –Τακτοποιητικός του έργου «ΗΜ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης Χώρας Νάξου»
  • Έγκριση 7ης εντολής πληρωμής έργου « ΗΜ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης Χώρας Ναξου»
  • Εξειδίκευση πίστωσης
  • Έγκριση οικονομικών στοιχείων Γ τριμηνου 2020
  • Αναμόρφωση προυπολογισμού 2020
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για επέκταση παραχωρουμενου χωρου χωρις αντάλλαγμα το χρονικό διάστημα από 01/06/2020-31/10/2020.
  • Αιτήματα καταστηματαρχών για απαλλαγή κατά 50% του οφειλόμενου ανταλλάγματος λόγω μη δυνατότητας επέκτασης

           Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                  O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                            

                                                                                                                Δημήτριος Ήμελλος