Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                                                Νάξος  11/11/2020

Τηλ. 22850-29050                                                                                                             α.π. 2425

Fax   22850-29051                                                                                                            

Πληρ.: Βενιέρης Α.                                                                        Προς :  Τακτικά μέλη

                                                                                                                  του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                               

                                                                                                                  Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                                                    Ως πίνακας  αποδεκτών


       

  Σας καλούμε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική Συνεδρίαση     στις 16 Νοεμβρίου     2020  και ώρα 12 μ.μ.,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι  θέματα  :

 • Συγκρότηση ΔΣ ΔΛΤΝάξου σε Σώμα.
 • Ορισμός Γραμματέα ΔΣ ΔΛΤΝάξου έως 30/09/2021
 • Ορισμός Ταμία-αναπληρωτή ταμία για τραπεζικές συναλλαγές.
 • Ορισμός Επιτροπής απογραφής περιουσιακών στοιχείων ΔΛΤΝάξου.
 • Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος 2021.
 • Παραλαβή μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την εφαρμογή εγκεκριμένου τύπου πέργκολας Δ.Λ.Τ. Νάξου, στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νάξου»
 • Έγκριση 2ου Λογαριασμού μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την εφαρμογή εγκεκριμένου τύπου πέργκολας Δ.Λ.Τ. Νάξου, στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νάξου»
 • Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο έτους 2020.
 • Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος».
 • Δημοσίευση περιβαλλοντικής ανακοίνωσης για «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειας»
 • Καταβολή ανταλλάγματος 18ου έτους παραχώρησης Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.
 • Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης έτους 2021.

            Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                         O Πρόεδρος του   ΔΛΤΝάξου

                                                                                                              

                                                                                                                  Δημήτριος Ήμελλος