Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,24/09/2021
 Αρ.πρωτ.2280
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ. 
Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300 Ως πίναξ αποδεκτών
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις  30  Σεπτεμβρίου    2021 ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020,τηνΔ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,τηναρ.ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021,την Αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865/13-04-2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021  την αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/18-06-2021,την  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30/07/2021, την αρ Δ1α/Γ.Π.οικ49762/7-08-2021(ΦΕΚ 3660Β/2021),την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021,την Δ1α/ΓΠοικ.57069(ΦΕΚ 4337Β/2021) για συζήτηση και λήψη απόφασης στa κάτωθι θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1)Έγκριση πρακτικού 1 που αφορά «Μελέτη βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου ορμου Παριανού Κουφονησίου» λόγω 
    εμφιλοχωρήσαντος σφάλματος κατόπιν υπόδειξης της ΕΑΑΔΗΣΥ .
2) Έγκριση πρακτικού 2 που αφορά «Μελέτη βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου ορμου Παριανού Κουφονησίου»
3)Αίτημα ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ που αφορά παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας 
     ζώνης λιμένα Κουφονησίων». 
 4) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 5) Ορισμός υπολόγου για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής .
 6)Απαλλαγή υπολόγου από ΧΕΠ προπληρωμής 
 7)Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Φορέα.
 8)Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  εκδίκαση αγωγής  του Δήμου Νάξου&Μικρών Κυκλάδων  κατά του
    ΔΛΤΝάξου.
 9)Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  εκδίκαση έφεσης   του Δήμου Νάξου κατά απόφασης αρ. 28/2021 του 
    Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου. 
10)Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια πίσσας για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στις ζώνες ευθύνης του
    ΔΛΤΝάξου.  
11) Πληρωμή αναδόχου προμήθειας υλικών πυρασφάλειας λιμένα Νάξου.  
12)Εξειδίκευση πίστωσης για εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας  λιμένα Νάξου.
 13) Ορισμός Επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων.
14)Αιτήματα παραχωρήσεις παραλιακών χώρων 
 15) Αιτήματα μείωσης οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου  λόγω μη δυνατότητας 
        επέκτασης 
                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
                                                                                 Δημήτριος Λιανός