Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ.Πρωτ: 2670

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Τρίτη 13/12/2022 2022 ώρα 13:30 μμ Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:30 μμ εως 14:10 μμ

Δείτε τον πίνακα Συνεδρίασης εδώ