Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ.Πρωτ: 2840

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Τρίτη 27/12/2022 ώρα 08:30 πμ

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 08:30 πμ εως 09:00 πμ.

Δείτε τον πίνακα Συνεδρίασης εδώ