Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ.Πρωτ: 2845

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Τρίτη 27/12/2022 ώρα 11:30 πμ

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 11:30 πμ εως 12:00 μμ.

Δείτε τον πίνακα Συνεδρίασης εδώ