Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσίας - Αρ.Πρωτ: 2848/2022

Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε με αριθμο ΕΣΗΔΗΣ 180743.

Δείτε την διακήρυξη εδώ