Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2023 - ΑΡ.ΠΡΩΤ 174/2023

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες για τύπους σκαφών όπως ορίζονται κάτωθι, την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης δικαιώματος ελλιμενισμού έτους 2023 στους λιμένες αρμοδιότητας Νάξου και Κουφονησίου,

-Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014

-Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014

-Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014

-Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (του ν. 4256/2014

-Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014

-Αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά) 

κατ’ εφαρμογή της με αριθμ. 3113.11/48682/21 (1) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/ 16.07.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσ-διορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032), της υπ’ αριθ.2131.13/5000/2015/15-7-2015 (ΑΔΑ: Ω70Ε465ΦΘΘ-Φ2Α) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και της υπ’αριθμ. 8122.1/03/11-02-2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 310/11-02-2004) όπως ισχύουν. 

Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους (ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους καθώς και τον τρόπο ελλιμενισμού σε πρυμνοδέτηση/πλαγιοδέτηση. 

Την αίτηση ελλιμενισμού μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Φορέα μας www.portofnaxos.com στην επιλογή οδηγός για τους πολίτες-αίτηση ελλιμενισμού επιλογή πρώτου αρχείου και συμπληρώνοντας τα πλήρη χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους (Όνομα σκάφους, Ολικό Μήκος, Ολικό Πλάτος, Είδος σκάφους, Λιμένα Νηολογήσεως και Αριθμό), να την αποστείλουν ενυπόγραφη, με επισυναπτόμενα όλα τα σε ισχύ ναυτιλιακά έγγραφα ανάλογα με τον τύπο του σκάφους ( Έγγραφο Εθνικότητας, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής κ.λπ..), το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης του σκάφους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και το αντίστοιχο για το ίδιο το σκάφος (εφόσον υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο), το έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτήσει η Διεύθυνση του Λιμένα, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου έως και τις 17/02/2023

Τέλος, για την εξασφάλιση της εξυπηρέτησής τους παρακαλούνται για την αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των δυνατοτήτων που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον αυτό δεν καθίσταται εφικτό μπορούν να επικοινωνούν με τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο: 22850-29050 εσωτερικό (2) προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου 

Ο Πρόεδρος 

Λιανός Δημήτριος