Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Αριθ. Πρωτ.414

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 14: 30 μμ

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:30 μμ εως 19:00 μμ

Παρόντα μέλη :

1)Δημήτριος Λιανός Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,

2)Καλλιόπη Βιτζηλαίου ,

3)Αποστολόπουλος Αλέξιος ,Λιμενάρχης Νάξου

4)Ειρήνη Γιακουμή (αν/κό μέλος Μαρίας Λεγάκη)

5)Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος

6)Σταμάτιος Καπίρης

7)Ιωάννης Μαράκης(αν/κο μέλος Μπερτσιά Αθανασίου)

Απόντα μέλη :

1)Αθανάσιος Μπερτσιάς (προσήλθε το αναπληρωματικό του μέλος Ιωάννης Μαράκης)

2)Μαρία Λεγάκη(προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Ειρήνη Γιακουμή)

Δείτε τον πίνακα Συνεδρίασης εδώ