Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - Αριθ. Πρωτ.1102

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) τη Δευτέρα 08 Μαϊου 2023 και ώρα 09:00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παραχώρηση χώρου χζλιμένα Νάξου για τοποθέτηση περιπτέρων από πολιτικά κόμματα.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Δημήτριος Λιανός