Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - Αριθ. Πρωτ.1103

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) τη Δευτέρα 08 Μαϊου 2023 και ώρα 09:30πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου για τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων -εκδοτηρίων εισιτηρίων έτους 2023.
  2. Έγκριση ή μη παράστασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση μέσων Αγκυροβολίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου»
  3. Εξειδίκευση πίστωσης -Αποδοχή μελέτης.
  4. Διαγραφή ή μη προστίμου παράβασης ΚΟΚ από χρηματικό κατάλογο του Φορέα.
  5. Επιμήκυνση πρόσληψης απασχολούμενου μακροχρόνια ανέργου 55-67 ετών
  6. Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων Δ ́Τρίμηνου 2022 και Α ́ τριμήνου 2023
  7. Ακύρωση ΧΕΠ Γ11/2023.
  8. Επιχορήγηση Λιμενικής Αρχής Νάξου για το έτος 2023.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Δημήτριος Λιανός