Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - Αριθ. Πρωτ.1227

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) τη Δευτέρα 29 Μαϊου 2023 και ώρα 13:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επιστροφή ποσού ,ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε ιδιοκτήτη σκάφους.

2. Επιμήκυνση πρόσληψης απασχολούμενου μακροχρόνια ανέργου 55-67 ετών.

3. Αίτημα κεντρικού ναυτικού πράκτορα για CHEC IN επιβατών σε δωμάτιο που ευρίσκεται στα στέγαστρα αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου.

4. Εξέταση αιτήματος για σύνδεση καντίνας με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαντού και τοποθέτηση μετρητή για την πληρωμή αντίτιμου ηλεκτροφωτισμού.

5. Έγκριση από πλευράς αναγκαιότητας υπηρεσιών είσπραξης τελών στο Αγκυροβόλιο Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου&λιμένα Νάξου με απευθείας ανάθεση.

6. Έγκριση από πλευράς αναγκαιότητας υπηρεσιών είσπραξης τελών στους λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου, με απευθείας ανάθεση.

7. Χορήγηση θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο λιμένα Κουφονησίων.

8. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης εκδοτηρίου εισιτηρίων στο λιμένα Κουφονησίων.

9. Έγκριση πρακτικών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο.

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Νάξου&Μικρων Κυκλάδων για αποκομιδή απορριμμάτων κλπ υπηρεσιών στους χώρους ευθύνης ΔΛΤΝάξου.

11. Παραχώρηση παραλιακών χώρων χζλιμένα Νάξου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Δημήτριος Λιανός