Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2025

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:30μμ εως 14:00μμ.

Παρόντα μέλη:

1)Δημήτριος Λιανός, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

2)Καλλιόπη Βιτζηλαίου

3)Αθανάσιος Μπερτσιάς

4)Μαρία Λεγάκη 
 
5)Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος 
 
6)Αποστολόπουλος Αλέξιος
 
Απόντα μέλη: 
1)Σταμάτιος Καπίρης και το αναπληρωματικό του μέλος

Δείτε τον πίνακα εδώ