Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2415

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:00μμ εως 15:15 μμ.

Παρόντα μέλη:

1)Δημήτριος Λιανός Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
2)Αλέξιος Αποστολόπουλος, Λιμενάρχης Νάξου
3)Αθανάσιος Μπερτσιάς
4)Καπίρης Σταμάτης
5)Μαρία Λεγάκη

Από τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διαταξης, παρίσταται στη Συνεδρίαση το μέλος του ΔΣ, Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος

Απόντα μέλη:
1)Καλλιόπη Βιτζηλαίου & το αναπληρωματικό της μέλος

Δείτε τον πίνακα εδώ