Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2465

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για εκδίκαση αίτησης Ακύρωσης της «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ε.Π.Ε», που στρέφεται κατά της με αριθμ. 1301/2023 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και κατά των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 90/2023 (Πρακτικά 2 και 3) και υπ’ αριθμ. 117/2023 (Πρακτικό 4) του ΔΛΤ ΝΑΞΟΥ.
2) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Νάξου προκειμένου να εκδικαστεί αγωγή ενδιαφερόμενου πολίτη κατά του ΔΛΤΝάξου.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Δημήτριος Λιανός