Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2501

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00μμ εως 15:00μμ.

Παρόντα μέλη:
1) Δημήτριος Λιανός Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Βιτζηλαιου Καλλιόπη,
3) Αλέξιος Αποστολόπουλος, Λιμενάρχης Νάξου
4) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος

Απόντα μέλη:
1) Μπερτσιάς Αθανάσιος και το αναπληρωματικό του μέλος
2) Μαρία Λεγάκη και το αναπληρωματικό της μέλος
3) Σταμάτιος Καπίρης και το αναπληρωματικό του μέλος

Δείτε τον πίνακα εδώ