Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης - ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2762

Τίτλος : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Καταφυγίου Αλιευτικών Σκαφών Καλαντού Ν. Νάξου»

Δείτε την πρόσκληση εδώ.