Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης - ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2772

Τίτλος : «Επείγουσα αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ανωδομής κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου προς αποτροπή άμεσου κινδύνου»

Δείτε την πρόσκληση εδώ.