Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΙΚ 147/01-02-2024

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00μμ εως 15:00 μμ.

Παρόντα μέλη:
1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος,
3) Αλέξιος Αποστολόπουλος,Λιμενάρχης Νάξου
4) Καλλιόπη Βιτζηλαίου
5) Καπινιάρη Σοφία
6) Αθανάσιος Γρυλλάκης
7) Αθανάσιος Μπερτσιάς

Απόντα μέλη: Ουδείς

Δείτε τον πίνακα εδώ