Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΙΚ 337

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00μμ εως 14:30 μμ.

Παρόντα μέλη:
1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος,
3) Αλέξιος Αποστολόπουλος,Λιμενάρχης Νάξου
4) Καπινιάρη Σοφία
5) Αθανάσιος Γρυλλάκης
6) Αθανάσιος Μπερτσιάς

Απόντα μέλη:

1) Καλλιόπη Βιτζηλαίου & το αναπληρωματικό της μέλος

Δείτε τον πίνακα εδώ