Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 958

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00μμ εως 14:30 μμ.

Παρόντα μέλη: 
1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
3) Νικόλαος Γυπαράκης, αναπληρωτής Λιμενάρχη Νάξου
4) Καπινιάρη Σοφία 
5) Αθανάσιος Γρυλλάκης 
6) Καλλιόπη Βιτζηλαίου
 
Απόντα μέλη: 
1) Αθανάσιος Μπερτσιάς & το αναπληρωματικό του μέλος

Δείτε τον πίνακα εδώ