Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1009

Μ.Τετάρτη 01 Μαΐου 2024 ώρα 13:30 μμ

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:30 μμ εως 14:00 μμ.

Παρόντα μέλη:

1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
3) Νικόλαος Γυπαράκης ,αναπληρωτής Λιμενάρχη Νάξου
4) Ειρήνη Γιακουμή (αναπλ. Μέλος Καλλιόπης Βιτζηλαίου)
5) Σοφία Καπινιάρη
6) Αθανάσιος Γρυλλάκης
7) Αθανάσιος Μπερτσιάς

 
Απόντα μέλη: 
1) Καλλιόπη Βιτζηλαίου (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Ειρήνη Γιακουμή)

Δείτε τον πίνακα εδώ