Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1173

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00μμ εως 14:30μμ.

Παρόντα μέλη:

1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
3) Σοφία Καπινιάρη
4) Αποστολόπουλος Αλέξιος, Λιμενάρχης Νάξου
5) Καλλιόπη Βιτζηλαίου
6) Αθανάσιος Μπερτσιάς
7) Αθανάσιος Γρυλλάκης

 
Απόντα μέλη: Ουδείς

Δείτε τον πίνακα εδώ