Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1320

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:00μμ εως 14:00μμ.

Παρόντα μέλη:

1) Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου,
2) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
3) Αποστολόπουλος Αλέξιος, Λιμενάρχης Νάξου
4) Ειρήνη Γιακουμή, Αναπληρωματικό μέλος Καλλιόπης Βιτζηλαίου
5) Αθανάσιος Μπερτσιάς
6) Αθανάσιος Γρυλλάκης

 
Απόντα μέλη:
1) Σοφία Καπινιάρη και το αναπληρωματικό της μέλος
2) Καλλιόπη Βιτζηλαίου (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Ειρήνη Γιακουμή)
 

Δείτε τον πίνακα εδώ